سریال تاحدمرگ قسمت 1
 • نشان کردن
 • 0%
  0 رای
تاحدمرگ
olene kadar
قسمت 1
کارگردان: Umur Turagay
3 ساعت و 34 دقیقه | محصول: ترکیه | 2017
 کیفیت HD مناسب برای ۱۸ سال به بالا
داستان فیلم
داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
درباره فیلم
توی زندگی یا امید انسان رو به کام مرگ میکشونه یا وجدان , عشق انتقام اهانت وجدان عدالت داستان دوغان و سلوی هست و….
 • فصل 1
 • قسمت 1  | 3 ساعت و 34 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 2  | 1 ساعت و 39 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 3  | 1 ساعت و 55 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 4  | 2 ساعت و 9 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 5  | 1 ساعت و 52 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 6  | 1 ساعت و 45 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 7  | 1 ساعت و 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 8  | 1 ساعت و 58 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 9  | 1 ساعت و 35 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 10  | 1 ساعت و 54 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 11  | 1 ساعت و 45 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 12  | 1 ساعت و 59 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
 • قسمت 13  | 1 ساعت و 45 دقیقه ورود و تماشا
  0%
  داغان مرد جوانیست که به مجازات جرم مرتکب نشده قتل پدر نامزد سابقش در حبس ابد است. خانم وکیل جوان و زیبایی به نام سلوی بیگناهی او را ثابت میکند و از زندان آزاد میشود، اما نه کسانی که به زندان انداختنش رهایش میکنند نه داغان میتواند آنچه زندگی اش را دگرگون کرده فراموش کند...
سایر عوامل
نظرات کاربران در مورد تاحدمرگ
مشاهده بیشتر...